Mã bưu chính, mã zip Huế là bao nhiêu?

Mã bưu chính, mã zip Huế là bao nhiêu?

Admin
10/07/2019 09:00:34
23401

Mã zip Huế là gì?

Mã zip code Huế chính là tên gọi khác của mã bưu điện Huế, mã bưu chính Huế. Mã bưu điện này sẽ bao gồm 6 chữ số, trong đó:

  • 2 chữ số đầu tiên trong mã bưu điện Thừa Thiên Huế được dùng để xác định tên tỉnh
  • 2 chữ số tiếp theo chỉ mã huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
  • 1 số tiếp theo xác định tên phường, xã, thị trấn
  • 1 số cuối cùng dùng để chỉ thôn, ấp, xóm, phố hoặc chỉ một đối tượng cụ thể nhất định.

Danh sách mã zip Huế

Sau đây là bảng tổng hợp chi tiết danh sách mã bưu điện, mã thư tín các quận huyện tỉnh Thừa Thiên Huế: Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện A Lưới, huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông, ...

Mã bưu chính thành phố Huế

Mã bưu điện

Địa chỉ

533040

Bưu cục cấp 3 Huế Ga, Sô´2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế, Thừa Thiên Huế

531950

Bưu cục cấp 3 Huế Ga, Sô´2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế, Thừa Thiên Huế

531130

Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

530000

Bưu cục cấp 1 Huế, Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

530900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thừa Thiên Huế, Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

Mã bưu điện Huế: Huyện A Lưới

Mã bưu điện

Địa chỉ

535857

Bưu cục thôn A Tin, xã A Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535879

Bưu cục thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535952

Bưu cục thôn A Chi, xã A Roàng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535731

Bưu cục thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535845

Bưu cục thôn Ân Sam, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535763

Bưu cục thôn A Ninh, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535975

Bưu cục thôn A Rom, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535726

Bưu cục thôn 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535771

Bưu cục thôn 1, xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535897

Bưu cục thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535826

Bưu cục thôn A Sáp, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535993

Bưu cục thôn 1, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

535744

Bưu cục thôn A Niêng, xã Hồng Trung, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

Mã zip Huế: Thị xã Hương Thủy

Mã bưu điện

Địa chỉ

536330

Bưu điện đường Chánh Đông, PhườngThủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

536364

Bưu điện Đường An Thường Công Chúa, Phường Thủy Dương, , Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

536381

Bưu điện Đường Bùi Huy Bích, Phường Thủy Lương, , Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

536373

Bưu điện Đường Hoàng Phan Thái, Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

537812

Bưu điện Đường Cao Bá Đạt, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

537811

Bưu điện Đường Dương Nguyên Trực, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

536313

Bưu điện Đường 3 tháng 2, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

536325

Bưu điện Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

 

Mã zip code Huế: Thị xã Hương Trà

Mã bưu điện

Địa chỉ

535311

Bưu điện Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535397

Bưu điện Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535501

Bưu điện Thôn Bình Dương, xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535373

Bưu điện Thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535481

Bưu điện Thôn 1, xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535535

Bưu điện Thôn An Hòa, xã Hương An, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535465

Bưu điện Thôn Bình Dương, xã Hương Bình, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

535450

Bưu điện Thôn Thanh Khê, xã Hương Xuân, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

 

Mã bưu điện Huế: Huyện Quảng Điền

Mã bưu điện

Địa chỉ

534803

Bưu điện Thôn An Xuân, xã Quảng An, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

534724

Bưu điện Thôn Cao Xá, xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

534628

Bưu điện Thôn Hà Đồ, xã Quảng Phước, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

534815

Bưu điện Thôn An Thành, xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

534777

Bưu điện Thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

 

Mã bưu chính Huế: Huyện Phong Điền

Mã bưu điện

Địa chỉ

534981

Bưu điện Thôn 1, xã Điền Hải, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

535095

Bưu điện Thôn Thanh Hương Đông, xã Quảng An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

535147

Bưu điện Thôn Bồ Điền, xã Phong An, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

535126

Bưu điện Thôn Bình An, xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

535110

Bưu điện Thôn Hạ Long, xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

Mã zip Huế: Huyện Phú Lộc

Mã bưu điện

Địa chỉ

537416

Bưu điện Đường 19 tháng 5, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

537376

Bưu điện Đường An Cư Đông, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

537191

Bưu điện Thôn 1, xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

537124

Bưu điện Thôn An Bình, xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

537291

Bưu điện Thôn 1, xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

 

Mã bưu điện Huế: Huyện Phú Vang

Mã bưu điện

Địa chỉ

536771

Bưu điện Đường Kinh Dương Vương, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

536875

Bưu điện Thôn Đức Thái, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

536991

Bưu điện Thôn 1, xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

536706

Bưu điện Thôn Dương Nổ Cồn, xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

536783

Bưu điện Thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 

Mã bưu chính Huế: Huyện Nam Đông

Mã bưu điện

Địa chỉ

          536401, 536407

Bưu điện Khu vực I, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

536475

Bưu điện Thôn Phú Ninh, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

536443

Bưu điện Thôn 10, Xã Hương Hòa, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

536571

Bưu điện Thôn 1, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

536422

Bưu điện Thôn Đa Phú, Xã Hương Phú, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế


Trên đây là toàn bộ danh sách chi tiết về mã zip Huế, hy vọng với những thông tin này sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như phục vụ nhu cầu gửi hàng hóa, bưu phẩm, chuyển phát nhanh từ Huế đi đến các nơi khác nhau trên thế giới. Bạn có nhu cầu giao hàng trong ngày tại Huế hoặc đi các tỉnh thành khác, liên hệ Pcspost ngay để nhận những thông tin hỗ trợ hữu ích.

 

Tags: