info@pcs.vn
Nội địa: 1900.599.838 - Hàng xuất: 085.225.2255
Mon - Sat / 08:00 - 18:00
Hàng nguy hiểm
Admin
28/05/2019
16613
Hàng nguy hiểm là loại hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.