info@pcs.vn
Nội địa: 1900.599.838 - Hàng xuất: 085.225.2255
Mon - Sat / 08:00 - 18:00
Hướng dẫn đóng gói
Admin
28/05/2019
6229
PCSPOST gửi đến khách hàng quy trình hướng dẫn đóng gói hàng hóa để đảm bảo hàng hóa được an toàn nhất trong toàn bộ quá trình vận chuyển