info@pcs.vn
Nội địa: 1900.599.838 - Hàng xuất: 085.225.2255
Mon - Sat / 08:00 - 18:00
Mạng lưới PCSPOST Miền Trung
Admin
28/05/2019
3948
Hiện nay, mạng lưới chi nhánh của PCSPOST đã bao phủ trên khắp 63 tỉnh thành cả nước với 03 trung tâm khai thác lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và 40 điểm giao dịch thu nhận. PCSPOST gửi đến quý khách hàng mạng lưới chuyển phát tại miền Nam như sau: