info@pcs.vn
Nội địa: 1900.599.838 - Hàng xuất: 085.225.2255
Mon - Fri / 08:00 - 18:00
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH
Admin
01/12/2021
939
PCS POST thông báo tuyển dụng nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Admin
15/11/2021
865
PCS POST thông báo tuyển dụng nhân viên Hành chính – Nhân sự tại Hà Nội. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH B2B TẠI HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH
Admin
18/05/2021
1132
PCS POST thông báo tuyển dụng chuyênn viên kinh doanh chuyển phát nhanh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh chuyển phát nhanh
Admin
05/11/2020
1222
PCS POST thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh chuyển phát nhanh. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
Tuyển dụng Nhân viên sales khách hàng B2C
Admin
05/11/2020
1010
PCS POST thông báo tuyển dụng Nhân viên sales khách hàng B2C. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật
Tuyển dụng nhân viên Sale Admin + Telesales
Admin
05/11/2020
1178
PCS POST thông báo tuyển dụng nhân viên Sale Admin + Telesales. Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ nhân viên tốt, đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật