Giá trị văn hóa cốt lõi

Giá trị văn hóa cốt lõi

Admin
28/05/2019 14:35:05
5287

1. TÔN TRỌNG

1.1.Tuân thủ và chấp hành các quy chế, quy trình, quy định chung của Công ty.

1.2. Đặt đúng vai trò của khách hàng là Ông chủ để ứng xử và giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng.

1.3.Tôn trọng ý kiến tập thể, sẵn sàng ủng hộ và thực hiện các mục tiêu mà toàn đội đã quyết định.

1.4. Chấp nhận sự khác biệt mỗi cá nhân, mỗi phòng ban và đơn vị trong Tổng Công ty.

2. TRUNG THỰC                         

2.1. Tư vấn chính xác thông tin sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chế độ chính sách với khách hàng.

2.2. Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong từng hành động và lời nói.   

2.3. Sẵn sàng lên tiếng bảo vệ sự thật, không loan truyền những thông tin mà mình không biết chắc là có thật. 

2.4. Không lấy làm tư hữu bất cứ của cải nào mà không phải do mình tạo ra. 

giá trị văn hóa cốt lõi

3. TIN TƯỞNG

3.1. Đặt niềm tin vào định hướng phát triển Công ty.

3.2. Tin tưởng vào Năng lực, Năng lượng của bản thân, đồng nghiệp và khách hàng.

3.3. Trao quyền và tạo cơ hội cho cấp dưới được phát triển bản thân.

3.4. Nhìn sâu để thấy sự thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi thành viên là sự thành công của doanh nghiệp.

4. TẬN TÂM

4.1. PCSPOST Ý thức được sự phục vụ các bửu phẩm, bưu kiện đến khách hàng đúng thời gian là mang lại giá trị vật chất, hạnh phúc cho PCS và khách hàng.

4.2. Lắng nghe sâu để thấu hiểu và tránh sự hiểu lầm giữa đồng nghiệp, khách hàng

4.3. Ứng dụng hết khả năng Năng Lực và Năng Lượng vào công việc để PCS phát triển trường tồn.

4.4. Tiên phong xây dựng làm mới, mở rộng hệ thống mạng lưới doanh nghiệp

5. TRÍ TUỆ

5.1. Chủ động học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

5.2. Cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5.3. Tránh kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ độc hại cho khách hàng và xã hội. 

5.4. Ý thức được thái độ cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ lời nói hay quan điểm và một chủ thuyết nào.

6. THƯƠNG YÊU

6.1. Hỗ trợ nhau thường xuyên, kịp lúc và không điều kiện.

6.2. Tránh các mối quan hệ tình yêu nam nữ ở trong Công ty khi không có những cam kết  chính thức lâu dài.

6.3. Khen ngợi và biểu dương những cá nhân nỗ lực cống hiến, những cá nhân có thành tích xuất sắc và động viên, giúp đỡ các cá nhân còn hạn chế.

6.4. Chia sẻ thời gian, năng lực và tài vật cho đồng nghiệp, khách hàng và xã hội.

PCSPOST - MÃI MÃI SỰ TẬN TÂM

Tags: